Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN khi được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế

14/01/2019 1178 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 63/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức
(Đ/c: Quốc lộ 1a, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

 

Tổng cục Thuế nhận được cv 13249/VPCP-ĐMDN ngày 12/12/2017 của Văn Phòng CP chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức về chính sách thuế TNDN trên Cổng Thông tin điện tử của CP. Về kiến nghị của Công ty, TCT có ý kiến như sau:

Ngày 01/11/2017 , TCT đã ban hành cv 5070/TCT-CS trả lời Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức về chính sách thuế TNDN, theo đó nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

“Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được

hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau

đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất”.

– Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn năm 2009 – năm 2013 đã được quy định cụ thể tại:

+ Điểm b khoản 20 Điều 1 NĐ 12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của CP và

+ Khoản 1 Điều 13 TT số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC.

Do đó, trường hợp Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức có dự án đầu tư mở rộng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013

– Tính đến kỳ tính thuế năm 2014 Công ty đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Trường hợp Công ty lựa chọn áp dụng thời gian:

– Miễn thuế,

– Giảm thuế

đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng thuế suất thuế TNDN) cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015 thì Công ty phải thực hiện nhất quán

– Năm 2014, Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng.

Sau khi hết thời gian miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng này, nếu thực tế Công ty đáp ứng điều kiện về:

– Danh mục loại hình

– Tiêu chí quy mô

– Tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá

trong lĩnh vực y tế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực y tế.

TCT trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO