Nghĩa vụ thuế liên quan đến thi hành án

15/01/2018 576 lượt xem    

Công văn số: 291/TCT-TNCN
V/v vướng mắc về nghĩa vụ thuế liên quan đến thi hành án

Kính gửi:

– Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn:

Số 73374/CT-TNCN ngày 29/11/2016 của Cục thuế thành phHà Nội

Về việc đề nghị hướng dẫn vướng mc v nghĩa vụ thuế liên quan đến thi hành án, Tổng cục Thuế  ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 24 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 2; khoản 2, Điều 8; Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ các quy định nêu trên và bản án sơ thẩm số 03/2013/LĐST ngày 28/9/2013 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, bản án phúc thẩm số 07/2014/LĐ-PT ngày 27/03/2014 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, biên bản thỏa thuận thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa ngày 12/8/2015 thì Tổng cục Thuế thống nhất ý kiến xử lý theo quan điểm 2 tại Công văn số 73374/CT-TNCN ngày 29/11/2016 của Cục thuế thành phố Hà Nội.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO