Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất

05/02/2021 668 lượt xem    

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở do Tổng cục Thuế ban hành theo Công văn 3328/TCT-CS năm 2020 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1138/CT-NVDTPC của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Về việc xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất. Từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm c, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

Điều 5. Xác định tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân. Đuợc Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được  quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, một số nội dung tại khoản này được hướng dẫn như sau:

2. Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

….

c) Đất nhận chuyển nhương có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất. Thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại.

Số tiền sử dụng đất phi nông nghiệp của thời gian sử dụng đất còn lại quy định. Được xác định theo công thức quy định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Thông tư này.”

– Tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 10/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hướng dẫn một số điêu của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Điều 3. Bổ sung khoản 4 vào Điều 5 như sau:

“4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác định theo quy định của thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy đinh trừ (-) đi số tiền tính theo giá đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”.

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên và hồ sơ kèm theo

Pháp luật đất đai chưa có quy định cụ thể về xác định thời hạn sử dụng đất còn lại. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời gian lâu dài khi chuyển mục đích sử dụng đất. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường. Có văn bản xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở đó Cục Thuế xem xét, hướng dẫn xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất. Khi chuyển mục đích đối với bà Lê Thị Thu Hà theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO