Một số vướng mắc về việc cấp mã cho người phụ thuộc

05/03/2018 819 lượt xem    

Công văn Số: 1333/TCT-TNCN
V/v: tháo gỡ vướng mắc về việc cấp mã cho người phụ thuộc

 

Kính gửi:

– Cục Thuế TP. Hà Nội.
– Cục Thuế TP. Đà Nẵng.
– Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9344/CT-TH ngày 13/3/2015 và công văn số 8971/CT-TNCN ngày 11/3/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội, công văn số 789/CT-TTHT ngày 20/3/2015 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng, công văn số 730/CT- TNCN ngày 25/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đề nghị tháo gỡ vướng mắc về việc cấp mã cho người phụ thuộc. Về các vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc trùng chứng minh thư nhân dân, trùng thông tin Giấy khai sinh

Về vấn đề này Tổng cục Thuế đã có công văn số 1054/TCT-TNCN ngày 26/3/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Nam; đồng thời gửi kèm theo 2 công văn số 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009 và công văn số 2871/TCT-CNTT ngày 03/8/2010 về việc hướng dẫn xử lý trùng chứng minh thư nhân dân trong triển khai đăng ký thuế cho cá nhân.

(bản photocopy đính kèm)

2. Về việc cá nhân đã có mã số thuế

– Tại khoản 3 , Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn:

“3. Nguyên tắc cấp mã số thuế

Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuê là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì mã số thuế đã cấp cho người phụ thuộc hay người nộp thuế là duy nhất và được sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó đối với các giao dịch phát sinh với cơ quan thuế (nếu có).

– Trường hợp người nộp thuế có đề nghị cấp mã số thuế người phụ thuộc nhưng cá nhân người phụ thuộc đã có:

+ Mã số thuế làm công ăn lương 

+ Mã phi nông nghiệp

thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế đăng ký người cho người nộp thuế để tải lại file kết quả trên website:

+ tncnonline.com.vn 

+ kekhaithue.gdt.gov.vn.

Các vấn đề liên quan đến lỗi file xml, hay lỗi trả kết quả sai, đề nghị Cục Thuế gửi trường hợp cụ thể về Nhóm hỗ trợ ứng dụng địa phương qua Service desk để Tổng cục Thuế (Cục CNTT) để kiểm tra và hỗ trợ.

Hỗ trợ trực tiếp: số điện thoại 043 768 9679, số máy lẻ: 2061 , 2062, và 2065;

+ Gửi thư điện tử theo địa chỉ: dkt2009@gdt.gov.vn

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO