Miễn tiêu thức dấu người bán hàng trên hóa đơn đầu ra và lập hóa đơn bán lẻ

10/02/2018 654 lượt xem    

Trường hợp Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vincommerce do số lượng chi nhánh và siêu thị rất lớn (tính đến 31/1/2016, Công ty có tất cả 47 chi nhánh và 593 siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc), số lượng hóa đơn phát hành hàng tháng lớn và sử dụng chung con dấu được đặt tại trụ sở văn phòng chính/chi nhánh thì cần tuân thủ các quy định gì về việc Miễn tiêu thức dấu người bán hàng trên hóa đơn đầu ra và lập hóa đơn bán lẻ? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về miễn tiêu thức dấu người bán hàng trên hóa đơn đầu ra và lập hóa đơn bán lẻ theo hướng dẫn tại Công văn số 4405/TCT-CS ngày 22 tháng 09 năm 2016, cụ thể như sau:

Mục lục bài viết

– Tại Khoản 3b, Điều 4, Chương I Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

“b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

– Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

– Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

– Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

– Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

– Tại Tiết b, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

                “Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.”

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 90048/2016/CV-VINCOMMERCE ngày 16/9/2016, công văn số 437/2016/CV-VINCOMMERCE ngày 26/3/2016 và công văn số 175/2016/CV-VINCOMMERCE ngày 2/3/2016 của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce (Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) về Miễn tiêu thức dấu người bán hàng trên hóa đơn đầu ra và lập hóa đơn bán lẻ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên và căn cứ tình hình thực tế Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce đã trình bày tại công văn số 437/2016/CV-VINCOMMERCE và công văn số 175/2016/CV-VINCOMMERCE trường hợp nếu Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce đã thực hiện đúng quy định pháp luật về thương mại và đầu tư khi thành lập cơ sở bán lẻ thì Tổng cục Thuế hướng dẫn đơn vị như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vincommerce do số lượng chi nhánh và siêu thị rất lớn (tính đến 31/1/2016, Công ty có tất cả 47 chi nhánh và 593 siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc), số lượng hóa đơn phát hành hàng tháng lớn và sử dụng chung con dấu được đặt tại trụ sở văn phòng chính/chi nhánh:

Nếu việc Công ty phải có văn bản đề nghị từng Cục thuế địa phương để xem xét, phê duyệt tiêu thức “dấu của người bán” trên hóa đơn cũng như việc đầu tư hệ thống máy in hóa đơn trực tiếp từ máy tính tiền theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (hóa đơn in từ máy tính tiền) sẽ làm tăng thủ tục hành chính và tốn kém chi phí của Công ty, đồng thời Công ty dự kiến sẽ áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn hệ thống bán hàng tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ vinmart trên toàn quốc trước 1/7/2017.

                Do vậy, để giảm thiểu thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế giao Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (cơ quan Thuế trực tiếp quản lý nơi Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vincommerce đặt trụ sở chính) xem xét cụ thể trường hợp Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vincommerce sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật về thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của Công ty để xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vincommerce về việc miễn tiêu thức “dấu của người bán” trên hóa đơn trong thời gian chuyển đổi sang hình thức hóa đơn điện tử như nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO