Miễn thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

02/02/2018 848 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề miễn thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore theo công văn 10/5/2017

Khoản 2 Điều 15 của Hiệp định có quy định:

Mặc dù có những quy định tại khoản 7, tiền công do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công tại Nước ký kết kia sẽ chỉ phải nộp thuế tại Nước thứ nhất nếu:

– Người nhận tiền công có mặt tại Nước ký kết kia trong một khoảng thời gian hoặc nhiều khoảng thời gian gộp lại không quá 183 ngày trong năm dương lịch liên quan; và

– Chủ lao động hay đại diện chủ lao động trả tiền công lao động không phải là đối tượng cư trú tại Nước kia, và

– Số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc một cơ sở cố định mà người chủ lao động có tại Nước kia.”

Điều 16 của Hiệp định có quy định:

Các khoản thù lao cho giám đốc và các khoản thanh toán tương tự khác do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết nhận được với tư cách là thành viên của ban giám đốc của một công ty là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể phải nộp thuế ở Nước kia.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 01/2016/IFV ngày 26/12/2016 của công ty TNHH Interflour Việt Nam (công ty IFV) đề nghị Tổng cục thuế hướng dẫn về việc miễn thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore (Hiệp định) đối với tiền lương, tiền công ông Gregory Lioyd Harvey (ông Greg) nhận được do công ty mẹ tại Singapore chi trả.

Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 15 và Điều 16 nêu trên, đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra xác định thu nhập của Ông Greg để áp dụng đúng quy định của Hiệp định. Trường hợp thu nhập của Ông Greg là tiền lương, tiền công và thỏa mãn các điều kiện nêu tại khoản 2 (a, b, c) Điều 15nêu trên thì thu nhập của Ông Greg không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. Trường hợp thu nhập của Ông Greg được xác định là thù lao cho giám đốc thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng chịu thuế TNCN tại Việt Nam theo quy định của Điều 16 của Hiệp định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO