Miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở

18/01/2018 739 lượt xem    

Nhằm giải đáp vướng mắc về việc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cá nhân thuộc đối tượng được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà quyền sử dụng đất. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo Công văn số 3009/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/07/2017 v/v miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng QSDĐ ở.

Tại Khoản 2, Điều 4 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định thu nhập được miễn thuế: 

2. Thu nhập từ nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất”.

Tại Khoản 1b, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

b.2) Nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất động sn tự khai và chịu trách nhiệm. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

Công văn số 2689/CT-TNCN ngày 26/4/2017 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ chuyển nhượng QSDĐ ở duy nhất. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra tính chính xác của hồ sơ đối với cá nhân có nhà ở, đất ở duy nhất để thực hiện miễn thuế TNCN phù hợp với thực tế phát sinh và quy định hiện hành của pháp luật về thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO