Miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy mô mang lại

05/01/2019 559 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số: 3996/TCT-DNL
V/v Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

 

 

 

Trả lời công văn số 1002/HALICO ngày 19/6/2014 của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội đề nghị hướng dẫn cụ thể cho công ty về mức ưu đãi đối với dự án đầu tư và di dời cơ sở sản xuất của Công ty CP cồn rượu Hà Nội tại khu Công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có

– đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới

– mở rộng quy mô

– đổi mới công nghệ

– cải thiện môi trường sinh thái

– nâng cao năng lực sản xuất

miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại”

Tiết d Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định:

d) Miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với

– dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và

– thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”

Điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có

– dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới,

– mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ,

– cải thiện môi trường sinh thái,

– nâng cao năng lực sản xuất

thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì

– tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và

– phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì

– tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC;

– phần thu nhập tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và

– thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp phải có thông báo với cơ quan thuế các dự án đầu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2008.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, căn cứ trình bày của Công ty, Kết luận thanh tra số 201/KL-TTr ngày 28/3/2013 của Thanh tra Bộ Tài chính, phần thu nhập phát sinh từ tài sản đầu tư đã hoàn thành và đi vào sản xuất trong năm 2009 tại nhà máy tại Khu Công nghiệp Yên Phong tỉnh Bắc Ninh, Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN là miễn thuế 03 năm kể từ năm 2009 và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo.

Đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra điều kiện được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, số thuế TNDN được miễn, giảm tương ứng theo quy định của pháp luật và thông báo cho Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội biết để thực hiện./.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO