Lệ phí trước bạ khi đăng ký phương tiện với cơ quan Nhà nước

30/01/2018 753 lượt xem    

Số: 1519/TCT-CS
V/v: giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 80/CT-THNVDT ngày 20/1/2017 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ:

+ Khoản 7 Điều 2 quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.”

+ Khoản 21 Điều 5 quy định:

“Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ

Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:

21. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ (bao gồm cả xe kéo xe, xe chở xe); xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe hút hầm cầu, xe hút bụi; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật.

Các loại xe nêu tại khoản này là xe có lắp đặt các thiết bị đồng bộ chuyên dùng, như:

  • Bồn chuyên dùng chứa nước hoặc hóa chất và vòi phun (đối với xe cứu hỏa, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước)
  • Băng ca, còi ủ (đối với xe cứu thương),
  • Gắn các thiết bị chụp X-quang (đối với xe chiếu chụp X-quang),
  • Thùng ép rác hoặc các bộ phận cần cẩu, máy cẩu, xúc rác (đối với xe chở rác)…,
  • Xe ba bánh gắn máy (đối với xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật).

Trường hợp các xe này được cải tạo theo đúng quy định của pháp luật thành các loại phương tiện:

  • Xe vận tải hàng hóa, xe vận tải hành khách
  • Xe ô tô con, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy các loại

Thì không phân biệt đối tượng và mục đích sử dụng; đều phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký phương tiện với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang nêu tại công văn số 80/CT-THNVDT ngày 20/1/2017, cụ thể như sau:

Trường hợp Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Kiên Giang được cấp xe ô tô 08 chỗ Toyota Innova E (là xe ô tô con) để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khi Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Kiên Giang đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe ô tô nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Kiên Giang thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 

Chúc cá bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO