Miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư

10/02/2018 599 lượt xem    

Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (đã được ghi tại Giấy phép đầu tư) hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định miễn, giảm theo quy định của pháp luật. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư theo Công văn Số: 4052/TCTCS ngày 07 tháng năm 2016 v/v chính sách thu tiền thuê đất.

 Tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 13. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư”

– Tại Điểm 2 Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/06/2015 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định:

“2. Về miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư (không bao gồm hoạt động khai thác khoáng sản)

…b) Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 mà tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư không ghi mức miễn, giảm tiền thuê đất hoặc ghi nguyên tắc là được hưởng ưu đãi tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 không thuộc trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư nhưng thuộc đối tượng, đáp ứng đủ các Điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời Điểm được Nhà nước cho thuê đất nhưng chậm làm thủ tục miễn, giảm (nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất sau ngày 01/7/2014) thì được hợp thức hóa cho phép các trường hợp này vẫn được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời Điểm được Nhà nước cho thuê đất. Việc nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết việc miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện như đối với trường hợp tại Điểm a nêu trên”.

Công văn số 2690/CT-THNVDT ngày 14/04/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về chính sách thu tiền thuê đất, tiếp theo công văn số 5718/TCT-CS ngày 19/12/2014

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo Công văn số 2690/CT- THNVDT nêu trên thì trường hợp Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Móng Cái được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà Điều hành sản xuất tại thị trấn Móng cái huyện Hải ninh theo Quyết định số 3522/QĐ-UB ngày 31/12/1996; Ngày 10/12/2011, Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ Móng Cái có Quyết định số 08/QĐ-HĐQT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc và dịch vụ thương mại.

Trường hợp Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ đã thực hiện đăng ký với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi có đất chuyển Mục đích sử dụng đất từ xây dựng nhà Điều hành sản xuất sang xây dựng công trình nhà làm việc và dịch vụ thương mại theo quy định của Luật Đất đai, dự án của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Móng Cái đáp ứng đủ các Điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời Điểm được Nhà nước cho thuê

=> Thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh nêu tại Công văn số 2690/CT-THNVDT ngày 14/04/2016. Đ nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ hồ sơ cụ thể để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO