Miễn, giảm thuế TNDN mua hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn

26/01/2018 689 lượt xem    

Mua hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn là những rủi ro không ai mong muốn. Vậy nếu Doanh nghiệp đang trong giai đoạn miễn giảm thuế TNDN thì xử lý như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Miễn, giảm thuế TNDN mua hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo Số: 535/TCT-CS v/v miễn, giảm thuế TNDN.

Tại điểm 1.4 và điểm 2 Mục III Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định :

Xử phạt 10% tính trên số tiền thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế đối với hành vi: sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hoá đơn chứng minh được lỗi vi phạm hoá đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

Tại điểm 1.3 và điểm 1.9 Mục IV Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định phạt tiền l lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận trốn thuế đối với người nộp thuế có hành vi vi phạm sau: 

“Sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hoá, dich vụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số thuế được hoàn” hoặ

c ”Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dich vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế miễn, số tiền thuế giảm, số tiền thuế được hoàn, nhưng thực tế không có hàng hoá, dịch vụ mua vào”.

Tại điểm 7.2a Mục IV Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định trường hợp người nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN bị phát hiện có hành vi vi phạm như khai sai làm tăng khống chi phí để tăng số lỗ, để giảm lãi; giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các điều kiện để được hưởng miễn thuế TNDN thì nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong thời gian đang được ưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạt về hành vi trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm về thủ tục thuế hoặc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Công văn số 15882/CT-TTr2 ngày 02/11/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được miễn, giảm thuế TNDN có sử dụng hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được miễn, giảm thuế TNDN có sử dụng hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn, các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ trên đều được doanh nghiệp ghi chép, hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán thì Cục thuế căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để xử phạt về thủ tục thuế theo các quy định trên, xử phạt về hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. Nếu doanh nghiệp đang được miễn thuế TNDN thì doanh nghiệp vẫn được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN, nếu doanh nghiệp đang được giảm thuế TNDN thì doanh nghiệp không được hưởng giảm thuế đối với số thuế TNDN qua kiểm tra phát hiện tăng thêm.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO