Download Mẫu giấy biên nhận tiền mặt 

10/07/2019 1101 lượt xem    

Giấy biên nhận tiền mặt

Giấy biên nhận tiền mặt là mẫu biên bản lam căn cứ pháp lý, được sử dụng trong những trường hợp như: giao dịch mua bán, phân chia tài sản cá nhân. Mẫu giấy biên nhận tiền được soạn thảo sau đây, các bên liên quan sẽ nhập đầy đủ thông tin và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin được ghi trong văn bản này.

Tải Mẫu giấy biên nhận tiền mặt

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO