Download Mẫu biên bản kiểm nghiệm công cụ dụng cụ

10/07/2019 638 lượt xem    

Biên bản kiểm nghiệm công cụ dụng cụ

Biên bản kiểm nghiệm công cụ dụng cụ là văn bản nhằm xác định số lượng, quy cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá trước khi nhập kho, làm căn cứ để qui trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản. Mẫu số 03-VT được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016, QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Biên bản kiểm nghiệm công cụ dụng cụ

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO