Lỗi khi lập Giấy nộp tiền điện tử

08/03/2018 608 lượt xem    

Doanh nghiệp lập Giấy nộp tiền trên hệ thống Nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế với thông tin cơ quan quản lý thu là “Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa” nhưng cơ quan Kho bạc nơi nộp là “Kho bạc huyện Cam Lâm” và nhận được thông báo lỗi: “Mã địa bàn hành chính không có trong danh mục” thì phải xử lý thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các gỡ rối khi phát sinh Lỗi khi lập Giấy nộp tiền điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 643/TCT-CNTT ngày 13 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

Trả lời công văn số 75/CT-TH ngày 07/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc phát sinh lỗi khi lập Giấy nộp tiền điện tử, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo như nội dung vướng mắc thì đây là trường hợp doanh nghiệp đăng ký Nộp thuế điện tử thông qua tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

– Do hệ thống xử lý của Ngân hàng Agribank có đưa một số điều kiện ràng buộc chặt đểhạn chế việc chuyển tiền nhầm nên những giấy nộp tiền điện tử trong trường hợp nêu trên sẽ bị hệ thống chặn và thông báo lỗi (cơ quan quản lý thu là Cục Thuế nhưng Kho bạc nơi nộp là Kho bạc cấp huyện).

– Trường hợp này khi nộp tiền tại quầy của Ngân hàng sẽ được cán bộ Ngân hàng kiểm tra và xử lý trực tiếp nên không có sai lệch thông tin giấy nộp tiền.

– Tổng cục Thuế đã yêu cầu Ngân hàng Agribank phân tích và chỉnh sửa hệ thống theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp lập và gửi Giấy nộp tiền tự động trên hệ thống Nộp thuế điện tử. Tổng cục Thuế (Cục CNTT) sẽ thông báo bằng email cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (phòng Tin học) khi hệ thống của Ngân hàng Agribank đã nâng cấp đáp ứng.

Hiện tại, để quản lý chính xác số thu, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp nộp tại quầy của Ngân hàng cho những trường hợp đặc biệt nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO