LỆ PHÍ MÔN BÀI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

26/06/2021 643 lượt xem    
Lệ phí môn bài đối với tổ chức hành nghề luật sư

Công văn 4843/CT-TTHT năm 2020 về lệ phí môn bài đối với tổ chức hành nghề luật sư do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Trả lời công văn số 25167/CCT-KKKTT ngày 26/12/2019 của Chi cục Thuế Quận Long Biên báo cáo vướng mắc về lệ phí môn bài của Công ty luật và Văn phòng luật sư. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh) tại cơ quan đăng ký kinh doanh (sau đây gọi là Doanh nghiệp).

b) Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, luật sư, công chứng; hoặc các lĩnh vực chuyên ngành khác không đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh (sau đây gọi là Tổ chức kinh tế).

c) Đơn vị sự nghiệp; đơn vị vũ trang; tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội, xã hội-nghề nghiệp; hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh; tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập và tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã (sau đây gọi là Tổ chức kinh tế).

d) Tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền không có hoạt động sản xuất, kinh doanh; nhưng phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Tổ chức khác).…ˮ

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐCP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về mức thu lệ phí môn bài:

“Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh; đơn vị sự nghiệp; tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ; thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp công ty luật, văn phòng luật sư là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực luật sư; không đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh được gọi là tổ chức kinh tế. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức kinh tế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ là 1.000.000 đồng/năm.

Việc không thống nhất giữa hệ thống ứng dụng TMS với quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP về mức nộp tiền và tiểu mục lệ phí môn bài cho Công ty luật, VP Luật sư, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế để có xem xét, hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế Quận Long Biên được biết và thực hiện./. 

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO