Kiến nghị về thuế GTGT của Công ty TNHH SX&TM Thiên Lộc Thành

29/03/2018 527 lượt xem    

Hướng dẫn về chính sách hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH SX&TM Thiên Lộc Thành Căn cứ vào công văn 2138/TCT-CS ngày 01/06/2015

Tại Điều 16 TT số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, NĐ 123/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và NĐ 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

Về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa XK, phải đáp ứng 04 điều kiện là:

-Hợp đồng bán hàng hóa;

-Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan;

-Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

-Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hóa đơn xuất khẩu.

Theo hướng dẫn tại Điểm 1, Điều 18, Mục 2 TT 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về hoàn thuế GTGT.

Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền.

Bộ Tài chính đã có:

-công văn số 12485/BTC-TCT ngày 19/8/2013

-công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014

-công văn số 14094/BTC-TCT ngày 7/10/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa XK qua biên giới đất liền.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 451/CT-KTNB ngày 03/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An

Báo cáo về trường hợp của Công ty TNHH SX&TM Thiên Lộc Thành kiến nghị về thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Cục thuế đã thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013, công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 và công văn số 14094/BTC-TCT ngày 7/10/2014 về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa XK qua biên giới đất liền thì Cục thuế xử lý theo quy định nếu Công ty TNHH SX&TM Thiên Lộc Thành đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn theo quy định.

Đối với hành vi kinh doanh không đúng địa chỉ kinh doanh. Công ty TNHH SX&TM Thiên Lộc Thành bị xử phạt VPHC theo quy định trong hoạt động thương mại. (Theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại.)

Căn cứ vào những hướng dẫn trên:

Khi thực hiện hướng dẫn của BTC về quản lý hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa XK qua biên giới đất liền nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan công an thực hiện điều tra.

Đề nghị Cục thuế Long An tiếp tục phối hợp với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để xác minh thêm Công ty TNHH SX-TM Thiên Thành Lộc tại TP. Hồ Chí Minh (đơn vị bán hàng cho Công ty TNHH SX-TM Thiên Lộc Thành) mua phân bón từ những nhà cung cấp nào, việc thanh toán thực hiện ra sao, việc khai thuế của Công ty TNHH SX-TM Thiên Thành Lộc. Trường hợp xác minh có vi phạm và có dấu hiệu gian lận thì các bên có liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO