Khôi phục MST đối với NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

16/01/2019 3795 lượt xem    

Công văn số 3064/TCT-KK

V/v xử lý và trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH IPIC

Kính gửi:

Công ty Luật TNHH IPIC.
(địa chỉ: P0401 Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Ngày 11/6/2018, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5364/VPCP-ĐMDN ngày 6/06/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Luật TNHH IPIC về việc giải quyết thủ tục khôi phục MST của Công ty TNHH TOGI Việt Nam (sau đây gọi là Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, quy định về khôi phục MST đối với trường hợp người nộp thuế (NNT) ở tình trạng cơ quan Thuế đã ban hành “Thông báo NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” nhưng cơ quan Đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

“Điều 20. Khôi phục MST

1. Các trường hợp khôi phục MST

b) NNT là

– Doanh nghiệp,

– Tổ chức kinh tế, tổ chức khác,

– Hộ gia đình,

– Nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh

Ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

– Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

Cơ quan quản lý nhà nước khác chưa ban hành văn bản thu hồi

– Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc

– Giấy phép tương đương,

NNT có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục MST; và cam kết thanh toán các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

2. Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

b) Trường hợp NNT là

– Doanh nghiệp,

– Tổ chức kinh tế, tổ chức khác và

– Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh

Đề nghị khôi phục MST sau khi cơ quan thuế:

– Có Thông báo NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và

– Chưa có Quyết định thu hồi:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

+ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

+ Văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc

+ Giấy phép tương đương của cơ quan nhà nước có liên quan.

Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Xử lý khôi phục MST và trả kết quả

b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị khôi phục MST của NNT trong trường hợp quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này; cơ quan thuế lập danh sách:

– Các hồ sơ khai thuế còn thiếu,

– Tình hình sử dụng hóa đơn,

– Số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có)

Và  thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn theo quy định; đồng thời thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của NNT, và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của NNT tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ sơ đề nghị khôi phục MST của NNT (người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản); đồng thời NNT phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NNT chấp hành đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, nộp đủ số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có), cơ quan thuế thực hiện:

– Lập Thông báo khôi phục MST cho NNT mẫu số 19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi NNT.

…”.

Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung phản ánh của Công ty Luật TNHH IPIC và báo cáo của Cục Thuế Thành Phố Hà Nội thì:

– Ngày 27/3/2015, Cục Thuế Thành Phố Hà Nội ban hành Thông báo số 11830/TB-CT-KT1 về việc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

– Ngày 31/01/2018, Công ty TNHH TOGI Việt Nam gửi công văn số 06/2018/CV-TG và số 10VB/TG xin khôi phục NNT đến Cục Thuế Thành Phố Hà Nội. Sau một thời gian thực hiện các bước công việc liên quan đến xác định nghĩa vụ của NNT để NNT hoàn thành trước khi thực hiện khôi phục lại tình trạng hoạt động.

– Đến ngày 8/6/2018 và ngày 12/6/2018; Công ty TNHH TOGI Việt Nam nộp đủ số tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Công ty ghi sai thông tin Kho bạc Nhà nước và cơ quan Thuế đối với tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đến ngày 15/6/2018, Kho bạc Nhà nước đã điều chỉnh lại thông tin; sau khi điều chỉnh Công ty không còn nợ thuế.

– Ngày 19/6/2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 41748/TB-CT-KK&KTT về việc khôi phục MST đối với Công ty TNHH TOGI Việt Nam (trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày NNT nộp đủ số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp) theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Luật TNHH IPIC được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO