Khôi phục mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân

09/03/2018 541 lượt xem    

Công văn 315/TCT-KK

V/v khôi phục mã số thuế của DNTN Trần Thiện Thanh

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề khôi phục mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân căn cứ vào công văn 315/TCT-KK ngày 27/01/2015

Khoản 6, Điều 158 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều này.

Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong số đăng ký kinh doanh.

Khoản 2, Điều 165 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;

b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 13 của Luật này thành lập;

c) Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

d) Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;

đ) Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục;

e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 của Luật này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;

h) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

Điểm a, Khoản 1, Điều 29 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006:

Mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây: Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4617/CT-KK đề ngày 08/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đề nghị hỗ trợ khôi phục mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Trần Thiện Thanh, mã số thuế: 3900846947. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tại công văn số 4617/CT-KK và các hồ sơ gửi kèm thì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh đã có Thông báo số 70/TB-ĐKKD ngày 04/7/2012 về việc xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh, trong đó có DNTN Trần Thiện Thanh (mã số doanh nghiệp: 3900846947).

Tuy nhiên, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh không trình bày rõ việc xóa tên DNTN Trần Thiện Thanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh có liên quan đến việc đóng nhầm mã số thuế của Cục Thuế hay không. Vì vậy, để có đủ cơ sở giải quyết đề nghị mở mã số thuế của Cục Thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định rõ như sau:

– Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xóa tên đối với DNTN Trần Thiện Thanh theo quy định của Luật doanh nghiệp (không liên quan đến việc đóng nhầm mã số thuế của cơ quan thuế), thì DNTN Trần Thiện Thanh không còn tồn tại. Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh yêu cầu DNTN Trần Thiện Thanh hoàn thành các thủ tục về thuế để chấm dứt hoạt động theo quy định. Tổng cục Thuế chỉ hỗ trợ khôi phục mã số thuế để Cục Thuế nhập các chứng từ, quyết định liên quan đối với DNTN Trần Thiện Thanh.

– Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xóa tên đối với DNTN Trần Thiện Thanh do việc đóng nhầm mã số thuế của cơ quan thuế thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh làm thủ tục khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ khôi phục lại mã số thuế trên ứng dụng của ngành thuế sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DNTN Trần Thiện Thanh.

Qua sự việc nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh rà soát, chấn chỉnh lại công tác quản lý đăng ký thuế trên địa bàn, đảm bảo cơ quan thuế thực hiện theo đúng quy định về đăng ký thuế và hướng dẫn nghiệp vụ tại Quy trình quản lý đăng ký thuế của Tổng cục Thuế đã ban hành.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO