Khiếu nại với cơ quan quản lý thuế về thuế GTGT

09/02/2018 661 lượt xem    

Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xem xét lại quyết định của cơ quan quản lý thuế, hành vi hành chính của công chức quản lý thuế trong trường hợp nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Khiếu nại với cơ quan quản lý thuế về thuế GTGT theo Công văn Số: 4057/TCT-CS ngày 07 tháng 09 năm 2016 V/v thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 116 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về khiếu nại, tố cáo như sau:

“Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xem xét lại quyết định của cơ quan quản lý thuế, hành vi hành chính của công chức quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2628/QĐ-CT ngày 8/7/2015 về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty Cổ phần Long Vân.

Công văn số 10/CS ngày 2/6/2016 của Công ty Cổ phần Long Vân, công văn số 2630/CT-KTT2 ngày 1/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang báo cáo về trường hợp vướng mắc của Công ty Cổ phần Long Vân về thuế GTGT.

Trường hợp Công ty Cổ phần Long Vân không thống nhất với Quyết định số 2628/QĐ-CT ngày 8/7/2015 nêu trên, Công ty có quyền khiếu nại về Quyết định của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO