Khấu trừ thuế TNCN làm visa, tạm trú, giấy phép lao động cho người nước ngoài

17/01/2018 1832 lượt xem    

Giaỉ đáp các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN, cụ thể về Khấu trừ thuế TNCN làm visa, tạm trú, giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hướng dẫn tại Công văn số 3867/TCT-TNCN ngày 25 tháng 8 năm 2017 như sau:

Căn cứ Điều 1 của Luật số 26/2016/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều về luật thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ khoản 1, Điều 4 và Điều 10 của Nghị Định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động.

Theo Công văn số  48186/CT-TTHT ngày 18 tháng 07 năm 2017, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có yêu cầu Tổng cục Thuế giải quyết về việc các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN .Theo Công văn số 3867/TCT-TNCN ngày 25 tháng 8 năm 2017, Tổng cục Thuế giải quyết như sau:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên Tổng cục thuế thống nhất với ý kiến của Cục thuế Thành phố Hà Nội tại Công văn số 48186/CT-TTHT ngày 18/07/2017:

  • Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.

  • Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp giấy phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao động do công ty chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO