Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với thu nhập tiền lương, tiền công

09/04/2021 630 lượt xem    

Công văn 3462/CT-TTHT năm 2020

V/v thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Anna, công viên Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP.HCM MST: 0300812161Trả lời văn bản số 01-01/CV-20 ngày 06/02/2020 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“1) Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là chi trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập trước khi trả, cụ thể:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động:

 • Từ 03 tháng trở lên thì khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả tại nhiều nơi.
 • Từ 03 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng thì vẫn khấu trừ thuế theo Biểu thuế.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:

“Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:

 • Trả tiền công cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2)
 • Ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ theo mức 10%.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ trên nhưng ước tính sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế

Cá nhân làm cam kết gửi tổ chức làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.Căn cứ vào cam kết, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức tổng hợp danh sách và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân đó phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, nếu có sự gian lận sẽ bị xử lý.Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết”.

Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

“a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân có thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức và đang làm việc vào thời điểm ủy quyền, kể cả không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức và đang làm việc vào thời điểm ủy quyền, kể cả không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng không quá 10 triệu đồng được khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán.

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới. Cuối năm người lao động ủy quyền thì tổ chức mới thu lại chứng từ đã cấp để làm căn cứ tổng hợp.

a.4.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay đối với phần mình trả. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất và quyết toán thuế theo ủy quyền của người được điều chuyển sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.”

Căn cứ công văn số 407/TCT-TNCN về kê khai, khấu trừ thuế TNCN của cá nhân nhiều nguồn thu nhập

Trường hợp năm 2019 điều chuyển nhân viên từ Chi nhánh sang làm việc tại Công ty

Nếu các nhân viên này không có thêm thu nhập tại nơi khác thì được ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế thay. Công ty thu hồi chứng từ khấu trừ thuế đã cấp làm căn cứ tổng hợp.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thời vụ với người lao động

Nếu hợp đồng dưới 3 tháng và thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên

Khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và cấp chứng từ làm căn cứ lập hồ sơ quyết toán thuế.

Đối với cá nhân ước tính thu nhập chịu thuế sau giảm trừ chưa đến mức phải nộp thuế (Bản cam kết theo mẫu số 02/CK-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết. Cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cam kết (có gian lận thì bị xử lý theo quy định). Công ty căn cứ vào Bản cam kết cá nhân tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Kết thúc năm, Công ty phải :

 • Tổng hợp danh sách
 • Kê khai vào mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nộp cho cơ quan thuế.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO