Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp kinh doanh không đúng đăng ký kinh doanh

23/03/2018 576 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp kinh doanh không đúng đăng ký kinh doanh

Căn cứ vào công văn 4413/TCT-KK ngày 26/10/2015

Căn cứ, Khoản 14, Điều 14, Khoản 1, 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012; Khoản 15 Điều 14, Khoản 1, 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trường hợp không được khấu trừ và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Cụ thể quy định:

Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT. (Trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên; địa chỉ; mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên; địa chỉ; mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua. (Trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 11 Điều này);

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả; hóa đơn bị tẩy xóa; hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

– Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8585/CT-THNVDT ngày 18/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc khấu trừ hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp kinh doanh không đúng đăng ký kinh doanh. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Nghệ Thắng có hoạt động sản xuất, gia công ván các loại và hoạt động cưa, xẻ, bào gỗ không thuộc ngành nghề đã đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương là không đúng với các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác định nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành nghề bị cấm kinh doanh thì Công ty được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện và trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO