Khai tiền hoàn của khoản chậm nộp do Hải Quan phạt trước đó hoàn lại

01/03/2018 742 lượt xem    

Công văn Số: 6144/TCT-KK
V/v kê khai tiền hoàn của khoản chậm nộp do cơ quan Hải Quan phạt trước đó hoàn lại

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

TCT nhận được công văn số 1857/CT-TTHT ngày 02/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang vướng mắc về:

Kê khai thuế đối với tiền phạt chậm nộp được Cục Hải quan TP. Cần Thơ hoàn lại từ khâu nhập khẩu hàng hóa cho Công ty TNHH King Group. Về việc này, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 TT số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 sửa đổi; bổ sung khoản 2 Điều 4 TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 về xác định thu nhập tính thuế.

Căn cứ Điều 4 TT số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 sửa đổi; bổ sung Điều 6 TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn xác định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ Điều 5 TT số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 sửa đổi; bổ sung Điều 7 TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014; Điều 7 TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn xác định các thu nhập khác.

Căn cứ quy định nêu trên, khoản tiền phạt chậm nộp theo QĐ số 206/QĐ-HQCT ngày 25/05/2016 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ thu phạt do Công ty TNHH King Group khai sai mã số hàng hóa nhập khẩu được công ty ghi nhận là chi phí không được trừ là đúng quy định.

Khi Cục Hải quan TP. Cần Thơ xử lý khiếu nại và hoàn trả lại tiền phạt chậm nộp cho Công ty TNHH King Group

Thì khoản tiền phạt được hoàn lại này không phải là doanh thu hay thu nhập của doanh nghiệp. Do vậy, khoản tiền phạt được hoàn lại của Công ty TNHH King Group không tham gia vào thu nhập chịu thuế TNDN để kê khai, nộp thuế theo quy định.

TCT thông báo Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO