Kê khai thuế GTGT đối với tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh ở địa phương khác

02/03/2018 560 lượt xem    

Công văn Số: 81/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn khai thuế GTGT

 

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).

TCT nhận được công văn số 6411/VNPT-KTTC ngày 11/2/2015 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đề xuất hướng dẫn về:

Việc khai thuế GTGT. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của BTC, TCT có ý kiến như sau;

Tại khoản 4, Điều 9, TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn:

Trường hợp tổ chức có các:

+ Đơn vị trực thuộc

+ Chi nhánh

có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế GTGT riêng thì từng:

+ Đơn vị trực thuộc

+ Chi nhánh

phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các:

+ Đơn vị trực thuộc

+ Chi nhánh

có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc chi nhánh thì:

+ Đơn vị trực thuộc

+ Chi nhánh

không phải Thông báo phát hành hóa đơn.”

Tại khoản 1, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của BTC hướng dẫn:

“l. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có:

+ Con dấu

+ Tài khoản tiền gửi ngân hàng

+ Trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng

phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.”

Theo báo cáo của Tập đoàn VNPT, thực hiện Quyết định 888/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn VNPT đã tổ chức sắp xếp lại hoạt động kinh doanh theo mô hình mới kể từ ngày 01/07/2015 với sự thành lập 3 Tổng công ty VNPT-Net, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media.

Các Tổng công ty này và Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I) có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc được cấp mã số thuế 13 số và tổ chức hoạt động kinh doanh theo từng dịch vụ, lĩnh vực riêng biệt với lượng khách hàng và số lượng hoá đơn GTGT mỗi tháng sử dụng rất lớn. Để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc 3 Tổng công ty và Công ty VNPT-I sử dụng hóa đơn GTGT riêng.

Căn cứ các quy định nêu trên, để phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh của Tập đoàn VNPT, TCT hướng dẫn việc khai, khấu trừ thuế GTGT của 3 Tổng công ty và Công ty VNPT-I thuộc Tập đoàn VNPT như sau:

Trường hợp 3 Tổng công ty VNPT-Net, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media và Công ty VNPT-I có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn với trụ sở chính, các đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn riêng nhưng không có nhu cầu kê khai thuế GTGT riêng thì hàng tháng các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc lập bảng kê số liệu hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra gửi trụ sở chính để tổng hợp, kê khai thuế GTGT tại trụ sở chính. Trụ sở chính có trách nhiệm tổng hợp khai thuế GTGT chung cho cả đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cũng địa bàn.

TCT trả lời để Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam được biết và liên hệ với Cục thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO