Kê khai và nộp phí trực tuyến các khoản thu về phí, lệ phí

11/02/2020 1045 lượt xem    

Công văn số 3034/TCT-KK

V/v kê khai và nộp phí trực tuyến các khoản thu về phí, lệ phí

Kính gửi: Cục Xuất bản, In và Phát hành

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 621/CXBIPH-VP ngày 12/7/2019 của Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị bổ sung tiểu mục 2108 vào phần mềm hỗ trợ kê khai để Cục Xuất bản, In và Phát hành

Kê khai và nộp phí trực tuyến các khoản thu về phí, lệ phí

quy định tại Thông tư s 214/2016/TT-BTC. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại danh mục phí, lệ phí tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 của Quốc hội;

– Căn cứ Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính;

– Căn cứ Phụ lục hướng dẫn hạch toán một số tiểu mục phí, lệ phí ban hành kèm theo công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 của Bộ Tài chính;

– Căn cứ Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

Căn cứ các quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn về mục lục ngân sách nhà nước thì:

Tiểu mục về phí, lệ phí NSNN

– Tiểu mục 2453 “Phí thẩm định văn hóa phẩm: dùng để hạch toán số thu NSNN của một số khoản phí, trong đó có khoản Phí thẩm định nội dung tài liệu xuất bản phẩm không kinh doanh.

– Tiểu mục 2853 “Lệ phí về cấp chứng nhận, cp bằng, cấp chứng chỉ, cấp phép, cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đi với các hoạt động, các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật: dùng để hạch toán số thu NSNN của một số khoản lệ phí, trong đó có khoản Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và Lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

– Tiểu mục 2108 dùng để hạch toán số thu NSNN của khoản phí thẩm định cấp giấy chng nhận lưu hành sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, tiểu mục 2108, 2453 và 2853 đã được cập nhật trên các phn mềm ứng dụng của cơ quan thuế đồng bộ với danh mục mục lục ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính, hỗ trợ người nộp thuế kê khai và nộp thuế điện t. Vì vậy, đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành liên hệ với Cục Thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Xuất bản, In và Phát hành được biết và thực hiện./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

  Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO