Kê khai thuế qua mạng đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng

05/03/2018 674 lượt xem    

Công văn Số: 386/TCT-KK
V/v hình thức kê khai thuế đối với các Doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng

 

Kính gửi: Cục Tài chính – Bộ Quốc Phòng

TCT nhận được một số vướng mắc về:

Hình thức kê khai thuế đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng, cụ thể như sau:

Khoản 4, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“10. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện:

+ Kê khai

+ Nộp thuế

+ Giao dịch

với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

Khoản 9, Điều 44; khoản 1, 2 Điều 48 NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

“9. Cơ quan quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng truyền thông có trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin liên quan đến các địa bàn có đủ cơ sở hạ tầng về truyền thông để thực hiện giao dịch thông qua phương tiện điện tử với cơ quan quản lý thuế.”

“1. Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải khai thuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế được quyền lựa chọn:

+ Thiết bị

+ Dịch vụ

giao dịch điện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ hợp pháp.

2. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm:

+ Xây dựng

+ Triển khai

hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng việc:

+ Khai thuế

+ Nộp thuế

+ Giao dịch

bằng phương thức điện tử.”

Căn cứ quy định nêu trên, BTC đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông công khai địa bàn có đủ cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để thực hiện:

+ Khai thuế

+ Nộp thuế

+ Giao dịch

với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử.

Đến nay, đã có khoảng trên 95% Doanh nghiệp thực hiện hình thức kê khai thuế qua mạng.

Tuy nhiên, cơ quan thuế địa phương nhận được đề nghị không thực hiện hình thức kê khai thuế qua mạng của một số Doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (văn bản của Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay và Dịch vụ kỹ thuật hàng không 32 gửi kèm) với lý do để bảo đảm:

+ An ninh, bí mật quân sự

+ Bí mật Nhà nước

theo Chỉ thị 03/CT-BQP ngày 23/1/2014 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin và một số vấn đề tổ chức hoạt động tác chiến không gian mạng.

Vì vậy, để có cơ sở báo cáo BTC hướng dẫn chung đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; đảm bảo thực hiện theo đúng quy định về:

+ Kê khai qua mạng

+ Bảo mật thông tin

+ Bí mật quân sự

+ Bí mật Nhà nước

TCT đề xuất 02 phương án hướng dẫn về hình thức kê khai đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

Phương án 1: Để đảm bảo an toàn thông tin; bí mật quân sự thì các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện kê khai thuế qua mạng tại máy tính dùng riêng không kết nối mạng quân sự

(có thể kết nối internet hoặc các thiết bị mạng không dây như D-com 3G…)

Phương án 2: Trường hợp các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng về việc bảo đảm an ninh, bí mật quân sự thì các đơn vị này có văn bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được tiếp tục kê khai thuế theo hình thức truyền thống (kê khai giấy).

TCT đề nghị Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng có ý kiến tham gia về nội dung nêu trên. Ý kiến tham gia xin gửi về TCT theo địa chỉ: TCT, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước ngày 06/02/2015.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO