Kê khai thuế GTGT đối với vé xe khách do các bến xe phát hành

08/03/2018 1577 lượt xem    

Đối với vé xe khách do các bến xe phát hành được khai thác từ các đầu xe phục vụ các dịp lễ Tết cần kê khai thuế GTGT ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Kê khai thuế đối với vé xe khách do các bến xe phát hành được khai thác từ các đầu xe phục vụ các dịp lễ tết theo hướng dẫn tại Công văn số 625/TCT-CS ngày 13 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT quy định đối tượng áp dụng tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu:

“2. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

a) Đối tượng áp dụng:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định này;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định này;

– Hộ, cá nhân kinh doanh;

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

– Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

c) Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn bán hàng, bao gồm cả thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.”

Trả lời công văn số 985/CT-THNVDT ngày 26/1/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh v/v kê khai thuế đối với vé xe khách do các bến xe phát hành được khai thác từ các đầu xe phục vụ các dịp lễ tết, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tình hình thực tế kinh doanh trong các dịp lễ, tết tại các bến xe, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 985/CT-THNVDT ngày 26/1/2014 về tính thuế đối với tiền bán vé của các xe được huy động tăng cường trong dịp tết theo các quy định nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO