Kê khai chứng từ nộp thuế GTGT đối với HĐ kinh doanh xây dựng ngoại tỉnh

19/06/2019 1149 lượt xem    

Công văn số: 1725/TCT-KK

Kê khai chng từ nộp thuế GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 2643/CT-KTNB ngày 21/12/2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Định xin ý kiến về giải quyết đơn khiếu nại lần đầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a; e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi; bổ sung Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 (đã được sửa đổi; bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh;

Căn cứ Khoản 3; Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC; quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế;

Căn cứ Khoản 1; Điều 30 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC; quy định về Xác định ngày đã nộp thuế;

Căn cứ Khoản 4 Điều 8 và Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế,

Trường hợp Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhân Phú có trụ sở chính tại tỉnh Bình Định (sau đây gọi là “Công ty”) có hoạt động xây dựng ngoại tỉnh tại tỉnh Phú Yên thuộc trường hợp quy định:

– Tại điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (được sửa đổi tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính)

– Thì Công ty có trách nhiệm kê khai thuế gtgt và nộp thuế gtgt tại tỉnh Phú Yên đối với hoạt động xây dựng:

+ Chậm nhất là ngày thứ mười kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế; (trong trường hợp công ty khai nộp thuế theo lần phát sinh)

+ Hoặc ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế; (trong trường hợp công ty đăng ký khai thuế theo tháng).

Nếu công ty không nộp hoặc chậm nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Do Công ty đã tổng hợp doanh thu công trình tại Phú Yên vào:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 4/2017 tại trụ sở chính

+ Và ngày hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gtgt vãng lai phải nộp tại tỉnh Phú Yên trên chứng từ nộp thuế được xác định là ngày 11/01/2018

Theo quy định tại Khoản 1; Điều 30 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013; trước thời hạn kê khai và nộp hồ sơ khai thuế quý 4/2017 tại trụ sở chính.

Công ty được tính trừ số tiền thuế đã nộp này vào số thuế gtgt phải nộp tương ứng tại tỉnh Bình Định trên hồ sơ khai thuế quý 4/2017.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Bình Định phối hợp với Cục Thuế tỉnh Phú Yên kiểm tra thực tế việc thực hiện thủ tục nghiệm thu công trình, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng của Công ty đối với doanh thu từ hoạt động xây dựng tại tỉnh Phú Yên, thỏa thuận giữa Công ty và Công ty TNHH Thủy sản Linh Đan trong việc nộp thay thuế giá trị gia tăng tại tỉnh Phú Yên để giải quyết hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO