Kê khai thuế GTGT đối với doanh nghiệp, hợp tác xã

25/01/2018 617 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về kê khai thuế GTGT đối với doanh nghiệp, hợp tác xã

Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2013/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đy đủ chế độ kế toán, s sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/2017/PH-CV ngày 16/1/2017 của Công ty cổ phần BĐS Phú Hữu về kê khai thuế GTGT (bản photocopy kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần BĐS Phú Hữu thành lập năm 2013, có ngành nghề kinh doanh bất động sản thì đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xem xét, trường hợp xác định năm 2015, 2016 Công ty không phát sinh doanh thu, theo trình bày Công ty đề xuất được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ kể từ năm 2017 thì Cục Thuế hướng dẫn Công ty nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế (Chi cục Thuế Quận 1) để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ kể từ năm 2017. Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO