Kê khai phụ lục bảng phân bổ thuế GTGT mẫu 01-7/GTGT và phụ lục 01-1/TĐ-GTGT

15/09/2017 1942 lượt xem    

Hướng dẫn kê khai phụ lục Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh – Mẫu số 01-7/GTGT

Cột (1), STT:

Ứng dụng hỗ trợ tự tăng khi thêm dòng

Cột (2), Tên công trình:

Nhập dạng text, tối đa 250 ký tự

Cột (3), Doanh thu:

Nhập dạng số, không âm

Cột (4), Cơ quan thuế quản lý cấp Cục và cấp chi Cục

Cột (5), Tỷ lệ phân bổ (%):

Nhập dạng xx,xx%

Cột (6), Số thuế giá trị gia tăng phải nộp:

Ứng dụng hỗ trợ tính (6) = (3) * (5) * 2%

Tổng giá trị Cột (6), Hỗ trợ tính tổng cột (6) = tổng các dòng chi tiết

bảng phân bổ số thuế GTGT bảng phân bổ số thuế GTGT bảng phân bổ số thuế GTGT

Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-1TĐ/GTGT: 

Bảng kê mẫu số 01-1/TĐ-GTGT dùng trong trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có nhà máy thủy điện tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi cơ sở sản xuất thủy điện đóng trụ sở vừa có hoạt động sản xuất thủy điện và hoạt động sản xuất kinh doanh khác, cơ sở sản xuất thủy điện phải xác định riêng và thực hiện khai số thuế GTGT phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện theo từng nhà máy điện vào phụ lục Bảng kê số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện mẫu số 01-1/TĐ-GTGT để nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu từ các nhà máy thủy điện.

Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05]: ghi đúng theo tờ khai thuế GTGT. bảng phân bổ số thuế GTGT bảng phân bổ số thuế GTGT

Chỉ tiêu (2): “Tên nhà máy thủy điện”: cho phép NSD tự nhập, kiểu text, tối đa 200 ký tự.

Chỉ tiêu (3): Mã số thuế: Cho phép nhập tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc mã số thuế.

Chỉ tiêu (4): Nhập số thuế GTGT đầu ra của hoạt động sản xuất thủy điện.

Chỉ tiêu (5): Nhập số thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động sản xuất thủy điện của nhà máy thủy điện.

Chỉ tiêu (5): Nhập số thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động sản xuất thủy điện của nhà máy thủy điện.

 

Các bạn muốn được tư vấn, đào tạo chuyên sâu về thuế, kế toán, tài chính, vui lòng nhắn tin tại Fanpage Calico, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————

Lê Minh Tâm : 0906246800 – 0966246800

Email: leminhtam.hvtc@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/calico.2302/

Website: calico.vn , kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO