Kê khai, nộp thuế GTGT với Công ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam

05/03/2018 660 lượt xem    

Công văn Số: 388/TCT-KK
V/v: Kê khai, nộp thuế GTGT

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1912/2014/Holcim ngày 19/12/2014 của Công ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam đề nghị hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT kể từ 2015 cho Nhà máy Hòn Chông tại tỉnh Kiên Giang. Sau khi báo cáo và có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo BTC, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn

Trường hợp Công ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam có trụ sở chính tại TP. HCM và cơ sở sản xuất phụ thuộc là Nhà máy xi măng Hòn Chông tại tỉnh Kiên Giang, nhà máy đã đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp; kể từ năm 2015 Công ty và Nhà máy thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng các quy định hiện hành về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO