Kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án và BĐS

29/03/2018 743 lượt xem    

Hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế GTGT với hoạt động chuyển nhượng dự án và bất động sản Căn cứ vào công văn 2139/TCT-CS ngày 01/06/2015 Căn cứ Điều 431 Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 về hợp đồng mua bán tài sản

Giá và phương thức thanh toán

1. Giá do các bên thoả thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên.

Trường hợp các bên thanh toán theo giá thị trường, giá được xác định tại địa điểm, thời điểm thanh toán.

Đối với TS trong giao dịch mà Nhà nước quy định khung giá thì các bên thoả thuận theo quy định đó.

2. Các bên có thể thoả thuận áp dụng hệ số trượt giá khi có biến động về giá.

3. Thoả thuận về giá có thể là mức giá cụ thể hoặc một phương pháp xác định giá. Trường hợp thoả thuận mức giá hoặc phương pháp xác định giá không rõ ràng thì giá của TS được xác định căn cứ vào giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

4. Phương thức thanh toán do các bên thoả thuận.

Căn cứ Khoản 2 Điều 66 NĐ 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của CP quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế. Việc chuyển nhượng dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn quy định tại Điều 65 Nghị định này:

1. Tổ chức kinh tế có quyền chuyển nhượng vốn của mình trong doanh nghiệp và thực hiện thủ tục

  • Đăng ký thành viên
  • Đăng ký cổ đông trong sổ đăng ký thành viên.

(Sổ đăng ký cổ đông theo quy định của Luật DN và pháp luật có liên quan.)

Đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài khi chuyển nhượng vốn DN phải thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc chuyển nhượng vốn để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Điều kiện chuyển nhượng vốn:

a) Bảo đảm yêu cầu theo quy định của Luật DN, NĐ này và pháp luật có liên quan;

b) Bảo đảm tỷ lệ, điều kiện phù hợp với QĐ trong điều ước quốc tế mà VN là thành viên;

c) Việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Căn cứ công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của BTC

Hướng dẫn giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án BĐS từ ngày 01/1/2009 như sau:

Từ ngày 01/01/2009, đối với hoạt động kinh doanh BĐS:

-Giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng BĐS trừ (-) giá đất thực tế do người nộp thuế (CSKD BĐS) tự khai tại thời điểm chuyển nhượng.

-Giá đất thực tế do CSKD BĐS tự khai tại thời điểm chuyển nhượng theo Hợp đồng chuyển nhượng BĐS.

-CSKD BĐS tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT.

Trả lời

Công văn số 369/CT-KTT2 ngày 30/1/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;

Công văn số 10/TGT-KN-HD/2015 ngày 22/2/2015 của Công ty TNHH XNK TM DV Hùng Duy

Về việc kê khai, nộp thuế GTGT với hoạt động chuyển nhượng dự án và bất động sản. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào :

-Các quy định trên

-Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

-Theo Công ty TNHH XNK TM Công nghệ DV Hùng Duy (Công ty Hùng Duy):

Trường hợp Công ty Hùng Duy đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án và TS cho CTCP đầu tư phát triển công nghiệp Thanh Thanh Xuân thì Công ty Hùng Duy phải xuất hóa đơn cho toàn bộ giá trị chuyển nhượng (57 tỷ) giao cho người mua theo quy định.

Việc xác định giá tính thuế GTGT và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS đối với các hợp đồng chuyển nhượng BĐS ký và thu tiền từ năm 2011 đến ngày 29/2/2012. Giá tính thuế GTGT và giá đất được trừ được xác định theo quy định. (Tại TT số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và công văn số10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của BTC.)

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO