Kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu bán hàng vãng lai

29/01/2018 845 lượt xem    

Số: 1712/TCT-KK
Kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu bán hàng vãng lai

Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 163/CU_AJI_2006 đề ngày 02/02/2016 của Công ty Ajinomoto Việt Nam về thuế GTGT. Sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Ajinomoto VN được biết:

– Căn cứ điểm đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Theo trình bày của Công ty Ajinomoto Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”):

Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thuê kho hàng tại Thành phố Hải Phòng để chứa hàng và kinh doanh;Hoạt động kinh doanh của Công ty tại Hải Phòng theo hình thức:

Hàng ngày nhân viên bán hàng dùng xe chở hàng để đi bán vãng lai trong tỉnh; cuối ngày, nhân viên bán hàng làm báo cáo bán hàng, báo cáo tồn kho, gửi về phòng kế toán; mọi hoạt động bán hàng đều được quản lý, điều hành trực tiếp từ trụ sở chính.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty thực hiện khai và nộp thuế GTGT vãng lai đối với doanh thu bán hàng của kho hàng tại Thành phố Hải Phòng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO