Kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô  

13/03/2018 612 lượt xem    

Số: 2985/TCT-KK

 kê khai nộp phí sử dụng đường bộ

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 4132/CT-THNVDT ngày 25/5/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nhận tờ khai, nộp phí sử dụng đường bộ.

Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3076/TCT-KK ngày 19/9/2013; về việc kê khai nộp phí sử dụng đường bộ gửi Cục Thuế các tỉnh tp. Trực thuộc Trung ương; theo đó:

“Căn cứ quy định nêu trên và quy định của pháp luật về thuế thì khoản phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện không nằm trong cân đối thu ngân sách. Do vậy để đảm bảo hệ thống thông tin quản lý thuế của ngành không phát sinh khoản nợ, khi nhận tờ khai nộp phí của cơ quan thu phí, cơ quan thuế các cấp không phải nhập tờ khai tháng, quyết toán năm đối với khoản phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện nêu trên vào ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế”.

2. Quản lý tờ khai phí sử dụng đường bộ.

Các tờ khai phí sử dụng đường bộ Cơ quan thuế thực hiện quản lý theo chế độ quy định về quản lý hồ sơ thuế tại Quy trình khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO