Hướng dẫn kê khai chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

02/01/2019 550 lượt xem    

Công văn số 3028/TCT-KK

V/v kê khai chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng 699
Địa chỉ: Số 201 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Trả lời :

 • Công văn số 0503/2014/699 ngày 05/03/2014,
 • Công văn số 1304/2014/699 ngày 15/04/2014
 • Công văn số 1806/699 ngày 18/06/2014

Của CTCP xây dựng 699 về giải đáp chính sách thuế liên quan đến việc kê khai chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh. Sau khi báo cáo và nhận được sự chỉ đạo của BTC, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại tiết c.8, điểm 1.1, Khoản 1, Mục III, Phần B TT số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó; không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp CSKD phát hiện

 • Số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn
 • Hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ

thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót.”

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a, Khoản 7; Điều 14, Mục 1, Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012:

“7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai; khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó; không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp CSKD phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Căn cứ hướng dẫn tại CV số 7740/BTC-TCT ngày 03/07/2008 của BTC về hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai chậm:

“Đối với các hóa đơn GTGT và chứng từ nộp thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng không được kê khai khấu trừ số thuế GTGT này vào số thuế GTGT phải nộp.

Số thuế GTGT không được khấu trừ do kê khai chậm quá 3 tháng DN được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế TNDN.”

Căn cứ hướng dẫn tại CV số 7335/BTC-CST ngày 01/06/2012 của BTC về thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh:

“Chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh không bị khống chế về thời hạn kê khai như đối với hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào quy định tại

 • Thông tư số 32/2007/TT-BTC
 • Thông tư số 129/2008/TT-BTC”

Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, đề nghị CTCP xây dựng 699 thực hiện theo CV số 329/TCT-KK ngày 21/01/2014 của TCT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần xây dựng 699 được biết./.

 

Chúc các bạn thành công.

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO