Hướng dẫn xử lý vi phạm sử dụng biên lai phí, lệ phí

15/01/2018 832 lượt xem    

Tổng cục Thuế đề nghị quản lý chặt chẽ việc quản lý, sử dụng biên lai thu các khoản thuế ủy nhiệm thu, biên lai thu phí, lệ phí tại các cấp này, tránh những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Một khi vi phạm sẽ chịu phạt theo quy định của nhà nước. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn Xử lý vi phạm sử dụng biên lai phí, lệ phí theo Công văn Số: 38/TCT-CS

Tại khoản 5, Điều 14 và Điều 8, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí có quy định:

”5. Đối với hành vi làm mất, cho, bán chúng từ :

a) Phạt tiền 500. 000 đồng đối với hành vi làm mất liên giao cho khách hàng của mỗi số chứng từ chưa sử dụng;

b) Phạt tiền 200. 000 đồng đối với hành vi làm mất các liên của mỗi số chứng từ, trừ liên giao cho khách hàng của chứng từ chưa sử dụng;

c) Đối với hành vi cho, bán chứng từ :

– Trường hợp cho, bán chứng từ phát hiện đã sử dụng thì cá nhân, tổ chức cho, bán chứng từ bị xử phạt theo mức quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

– Trường hợp cho, bán chứng từ chưa sử dụng thì cá nhân, tổ chức cho, bán chứng từ bị xử phạt theo mức quy  định tại điểm a và điểm b khoản Điều này;

d) Mức phạt đối với các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản Điều này tối đa là 50. 000. 000 đồng, riêng trường hợp  cho, bán chứng từ phát hiện đã sử dụng áp dụng mức phạt tối đa theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều này.

6. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1; các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 3; điểm c khoản 4điểm c khoản Điều này còn có thể bị xử phạt bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều Nghị định này.

7. Ngoài các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính quy định tại các điểm b, c, d, đ, g khoản 3; điểm c khoản 4; điểm c khoản Điều này còn bị áp dụng một hoặc những biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và d khoản Điều Nghị định này. 

Công văn số 5901/CT-HC ngày 11/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc xử lý vi phạm về sử dụng biên lai phí, lệ phí. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công An huyện Thăng Bình làm mất liên 2 biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá, chưa sử dụng thì bị phạt theo quy định tại tiết a, khoản 5, Điều, 14, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 nêu trên. Trường hợp nếu trong quá trình điều tra, xác minh phát hiện có hành vi cho, bán chứng từ thì xử phạt theo điểm c, khoản 5, Điều 14, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 nêu trên. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức có hành vi cho, bán chứng từ còn bị xử phạt bổ sung và bị buộc áp dụng một trong những biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 nêu trên.

 

Ví dụ: Thông tư Số: 186/2013/TT-BTC

Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí

1. Đối với hành vi lập chứng từ không ghi rõ các chỉ tiêu quy định trong chứng từ, trừ các chỉ tiêu xác định số tiền phí, lệ phí:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm lần đầu;

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ lần thứ hai trở đi.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không lập chứng từ khi thu phí, lệ phí, trừ trường hợp thu phí, lệ phí theo quy định không phải lập chứng từ.
3. Phạt tiền đối với hành vi lập chứng từ có số tiền ghi trong chứng từ chênh lệch giữa các liên của mỗi số chứng từ như sau:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có giá trị chênh lệch dưới 1.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có giá trị chênh lệch từ 1.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có giá trị chênh lệch từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có giá trị chênh lệch từ 10.000.000 đồng trở lên.

4. Phạt tiền đối với hành vi lập chứng từ khống như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có giá trị dưới 2.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 4.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có giá trị từ 2.000.000 đến dưới 5.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng dưới 8.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm tóan, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO