Hướng dẫn xử lý về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

20/12/2018 459 lượt xem    

Công văn số 645/TCT-KK

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1270/CT-KT2 ngày 16/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần sản xuất và khai thác đá Kỳ Trinh; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ

Điều 9; Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Koản 2; Điều 1; Nghị định 13/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Điều 15; khoản 2; Điều 18; Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 3 Điều 9; Điều 41; Khoản 2 (b2) Điều 55; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều 23; Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính và Điều 23 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ khoản 2 Điều 15; Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên:

1. Về kê khai thuế GTGT: Trường hợp Công ty cổ phần sản xuất và khai thác đá Kỳ Trinh đăng ký hoạt động từ ngày 01/12/2012 nhưng đến tháng 8/2013 mới nộp hồ sơ khai thuế GTGT, Công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh doanh thu, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra, chỉ phát sinh thuế GTGT đầu vào thì áp dụng hướng dẫn xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ và theo hướng dẫn tại công văn số 3131/TCT-CS ngày 18/8/2010 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

2. Về hoàn thuế GTGT:

Trường hợp Công ty cổ phần sản xuất và khai thác đá Kỳ Trinh có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, trong quá trình Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra trước hoàn tại trụ sở người nộp thuế Công ty cổ phần sản xuất và khai thác đá Kỳ Trinh không cung cấp được cho Đoàn kiểm tra các hóa đơn mua hàng hóa bản chính do hiện nay doanh nghiệp đang thế chấp các bản chính hóa đơn mua hàng hóa nêu trên tại ngân hàng.

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã xác minh là có hoạt động mua bán thật, các doanh nghiệp xuất hóa đơn đầu ra cho Công ty CP sản xuất và khai thác đá Kỳ Trinh đều đã kê khai, nộp thuế đầy đủ không còn nợ tiền thuế liên quan đến số thuế GTGT đề nghị hoàn của Công ty cổ phần sản xuất và khai thác đá Kỳ Trinh thì Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra của mình và thực hiện hoàn thuế theo quy định, hướng dẫn của pháp luật thuế nêu trên và hướng dẫn tại công văn số 1732/BTC-TCT ngày 14/02/2008 của Bộ Tài chính về việc hóa đơn, chứng từ mua vào của hàng hóa (nguyên liệu) thế chấp tại ngân hàng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO