Hướng dẫn xử lý thuế Bảo vệ môi trường nộp thừa(thuế BVMT)

17/01/2019 1051 lượt xem    

Công văn số 1590/TCT-KK

 Xử lý tiền thuế nộp thừa( thuế BVMT)

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 304/CT-KK&KTT ngày 09/11/2017 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn xử lý thuế BVMT nộp thừa.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Thông tư 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Điều 33 Thông tư  156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC quy định về việc :

– Xử lý số tiền thuế,

– Tiền chậm nộp,

– Tiền phạt nộp thừa.

Theo nội dung trình bày của Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Công ty cổ phần dầu khí Mê Kông có tiền thuế BVMT nộp thừa thì Cục Thuế Thành phố Cần Thơ có trách nhiệm:

– Kiểm tra,

– Xác nhận

số thuế nộp thừa và hướng dẫn Công ty cổ phần dầu khí Mê Kông giải quyết số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC để:

– Xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp

– Đảm bảo việc điều tiết ngân sách trung ương đầy đủ

đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO