Hướng dẫn xử lý sai sót hồ sơ khai thuế

29/08/2019 544 lượt xem    

Khi nộp tờ khai thuế, tại dòng số thuế được khấu trừ cho kỳ sau, kế toán quên không cộng số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Kế toán đã nộp thuế rồi, vậy xử lý như thế nào?

Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra nội dung giải đáp cụ thể như sau:

Căn cứ Điểm a, b Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC: 

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
b) Hồ sơ khai bổ sung
– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);
– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

Căn cứ các quy định trên:

Doanh nghiệp cần làm điều chỉnh sai sót cho tờ khai của các tháng có sai sót, sau đó điều chỉnh vào chỉ tiêu 37.38 của tờ khai thuế GTGT tháng phát hiện sai sót.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO