Hướng dẫn xử lý hóa đơn bị hỏng

20/04/2021 848 lượt xem    

Công văn số 114/CT-TTHT V/v: Xử lý hóa đơn bị hỏng

Kính gửi: Công ty TNHH TTCL Việt Nam. Địa chỉ: Lầu 11, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận. Thành Phố Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0300790729

Trả lời: Văn thư số 09092019/CV-TVC ngày 09/9/2019 của Công ty TNHH TTCL Việt Nam về việc xử lý hóa đơn bị hỏng, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

Trường hợp 1:

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Trường hợp 2:

2. Trường hợp khi bán hàng hóa; dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc. Trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền); đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận; đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toánkê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp 3:

3. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn); thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

Trường hợp 4:

4. Trường hợp Công ty theo trình bày có xuất 01 số hóa đơn Giá trị gia tăng bị mờ một số chữ số thì công ty và bên mua lập biên bản ghi nhận sự việc theo hướng dẫn trên và xác định bên làm hỏng hóa đơn:

  • Công ty sao y liên 1 có ký xác nhận đóng dấu kèm theo liên 2 hóa đơn và biên bản việc liên 2 hóa đơn bị mờ đã lập để làm chứng từ kế toánkê khai thuế.
  • Bên làm hỏng hóa đơn phải báo cáo về việc hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định (mẫu BC21/AC).

Cục Thuế TP thông báo đến Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO