Hướng dẫn xử lý đơn vị sử dụng hoá đơn không còn giá trị sử dụng

10/01/2019 497 lượt xem    

Công văn số 5627/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hoà Bình

Tổng cục Thuế(TCT) nhận được công văn số 2365/CT-KTrT ngày 28/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hoà Bình đề nghị hướng dẫn vướng mắc liên quan đến việc xử lý hóa đơn trong thời gian cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về giải thích từ ngữ thì:

” … 6 . Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hoá đơn đã được in, khởi tạo theo quy định tại Nghị định này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

7. Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng;các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành, được tổ chức,cá nhân phát hành báo mất với CQ thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngưng sử dụng mã số thuế.

8. Sử dụng hóa đơn (HĐ) bất hợp pháp là việc sử dụng HĐ giả, HĐ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng HĐ của tổ chức, cá nhân khác (trừ hoá HĐ cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hoá, dịch vụ để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách.”

Tại điểm 1 điểm 3 Điều 9 Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

” 1. Quyết định (QĐ) cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày ghi trong QĐ cưỡng chế. Thời hiệu áp dụng cưỡng chế được ghi trong QĐ cưỡng chế; QĐ cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ khi đối tượng bị cưỡng chế chấp hành xong QĐ xử lý vi phạm hành chính về thuế; đối tượng bị cưỡng chế đã nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước”.

Tại khoản 1, Điều 13 Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“Hóa đơn thông báo không còn giá trị sử dụng bao gồm các loại hóa đơn: hóa đơn tự in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in; hóa đơn đặt in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc cơ quan thuế đặt in; hóa đơn điện tử do các tổ chức, cá nhân kinh doanh khởi tạo, lập theo quy định của pháp luật”.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Hoà Bình, trường hợp Công ty TNHH MTV Anh Việt trong thời gian thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng,

Công ty vẫn hoạt động kinh doanh và sử dụng hóa đơn. Trong quý I/2014 Công ty có kê khai trên bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra hoá đơn sổ 0000188, ký hiệu 318.000 đồng.

Tháng 3/2014, Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp đã kê khai khấu trừ trên bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT kèm theo tờ khai thuế GTGT quý I/2014, HĐ ký hiệu AV/12P số 0000188 ngày 10/3/2014, giá trị HH mua vào là 3.180.000 đồng, tiền thuế GTGT là 318.000 đồng, Ngày 18/6/2014, Cục thuế Hoà Bình đã ra thông báo số 1196/TB đề nghị giải trình, bổ sung thông tin. Do đơn vị mua là Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp không biết số HĐ đó đã bị CQ thuế thông báo là HĐ bất hợp pháp cho nên đã kê khai thuế GTGT đầu vào theo quy định, sau đó được yêu cầu giải trình và biết rằng đó là HĐ bất hợp pháp nên đơn vị đã chủ động điều chỉnh giảm số thuế đã kê khai.

Hành vi trên của Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp đã vi phạm vào khoản 2 điều 39 Nghị Định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Hoà Bình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Đối với Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp là đơn vị mua hàng, không biết hoá đơn ký hiệu AV/12P số 0000188 ngày 10/3/2014; giá trị HH mua vào là 3.180.000 đồng, tiền thuế GTGT là 318.000 đồng đã bị cơ quan thuế thông báo là hoá đơn bất hợp pháp. Công ty được yêu cầu giải trình và biết hoá đơn bất hợp pháp thì Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp đã chủ động điều chỉnh giảm số thuế đã kê khai. Do đó, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến xử lý của Cục thuế là không xử phạt theo hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp đối với Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hoà Bình được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO