Hướng dẫn xác định giá lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu

19/06/2019 2437 lượt xem    

Công văn số: 1621/TCT-DNNCN
V/v: giá tính lệ phí trước bạ

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Pha.
(Địa chỉ: Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Số điện thoại: 0383381144)

Trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Pha về giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu Honda Vario150, Vario 125 gửi kèm theo công văn số 564/VPCP-KSTT ngày 19/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc phản ánh, kiến nghị của công dân. TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 NĐ số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của CP về lệ phí trước bạ quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy thì trường hợp giá chuyn nhượng của xe máy nhập khẩu Honda có Tên thương mại VARIO 150, th tích làm việc 149,32 cm3 là 48.500.000 đồng thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ tại Bng giá tính lệ phí trước bạ là 68.950.000 đồng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá tại Bảng giá.

Ngày 21/02/2019 CP ban hành NĐ số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 (có hiệu lực từ ngày 10/04/2019) thì xe máy nhập khẩu Nhãn hiệu Honda có Tên thương mại VARIO 150, thể tích làm việc 149,32 cm3 có giá chuyển nhượng trên thị trường biến động từ 5% trở lên so với giá tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

Ngày 09/04/2019 Bộ trưởng BTC ban hành QĐ số 618/QĐ- BTC về ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (có hiệu lực từ ngày 10/04/2019), trong đó đã điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ xe máy Honda VARIO 150 thể tích làm việc 149,32 cm3 từ 68.950.000 đồng về 50.000.000 đồng theo quy định tại NĐ số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của CP về lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Nguyễn Văn Pha được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO