Hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo Công văn 2196/TCT-KK

19/02/2020 682 lượt xem    

Số: 2196/TCT-KK

V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2906/CT-KK ngày 24/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, về việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) hàng hóa xuất khẩu của Công ty cổ phần dịch vụ năng lượng SBM – Chi nhánh Thái Nguyên, mã số thuế: 0107541467-002. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về Chi nhánh của doanh nghiệp:

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

– Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

– Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 3 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015) về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

– Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 9, Điều 15, Điều 16 và Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính) về thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực tế quản lý của Công ty CP dịch vụ năng lượng SBM đối với Chi nhánh tại tỉnh Thái Nguyên:

Trường hợp Công ty CP dịch vụ năng lượng SBM – Chi nhánh Thái Nguyên là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, hoạt động theo ủy quyền của Công ty CP dịch vụ năng lượng SBM theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0107541467-002 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp.

Chi nhánh Thái Nguyên là đại diện của Công ty; thực hiện các hoạt động mua bán điện của Công ty. Sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty để thanh toán trong các hoạt động này theo sự ủy quyền hợp pháp của Công ty thì: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên căn cứ các quy định của pháp luật về thuế GTGT và pháp luật về doanh nghiệp nêu trên để giải quyết các hồ sơ hoàn thuế GTGT của Chi nhánh theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết và thực hiện./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

  Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO