Hướng dẫn việc kê khai, quyết toán thuế với kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

02/01/2019 549 lượt xem    

Công văn số: 3087/TCT-KK

V/v kê khai, quyết toán thuế năm 2006 và 2007 đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
– Công ty khu nghỉ mát Phan Thiết;
– Công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung.

 

 

Trả lời công văn số 01/PRI-14 ngày 09/01/2014 của Công ty khu nghỉ mát Phan Thiết, công văn số 2848/CT-KTT2 ngày 22/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, công văn số 27/TT-HC ngày 7/5/2014 của Công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung kiến nghị về việc kê khai, quyết toán thuế năm 2006 và 2007 đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC ngày 08/12/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng:

“Điều 8. Phương thức nộp thuế

1. Cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệtthuế thu nhập doanh nghiệp theo phương thức khoán.

2. Cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện nộp thuế theo pháp luật hiện hành; trường hợp, nếu Bộ Tài chính quyết định cho phép khoán thuế thì thực hiện nộp thuế theo phương thức và mức thuế khoán cụ thể quy định tại Quyết định đó.”

“Điều 17. Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng

2. Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng của Bộ Tài chính sẽ là căn cứ để cơ sở kinh doanh bố trí số lượng, chủng loại máy chơi trò chơi có thưởng, tổ chức hoạt động kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ thuế.”

– Công văn số 2361/TCT-KK ngày 20/6/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC:

“Cục Thuế kiểm tra, xác định các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có đủ các điều kiện dưới đây:

Điều kiện 1: Bộ Tài chính xác nhận đủ điều kiện kinh doanh;

Điều kiện 2:

Đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế áp dụng thuế khoán và được cơ quan thuế kiểm tra; thông báo mức thuế khoán cụ thể theo quy định tại điểm 1(b) Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC;

Điều kiện 3: đã thực hiện kê khai, nộp thuế hàng tháng theo phương thức khoán;

Căn cứ vào điều kiện cơ sở kinh doanh đạt được; Cục Thuế thực hiện tính và quyết toán thuế đối với từng cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng năm 2006 và 2007 như sau:

1. Đối với cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đủ 03 (ba) điều kiện trên thì thực hiện kê khai nộp thuế GTGT, TTĐB, TNDN theo mức thuế khoán quy định tại Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC .

Thời điểm được áp dụng nộp thuế theo phương thức khoán tính từ tháng đơn vị được cơ quan thuế thông báo mức thuế khoán và thời gian áp dụng kê khai, nộp thuế theo phương thức khoán (sau khi được Bộ Tài chính xác nhận đủ điều kiện kinh doanh).

2. Đối với các cơ sở kinh doanh chưa đủ 03 (ba) điều kiện trên thì thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế theo kê khai và áp dụng mức thuế theo quy định của các Luật thuế. Cơ sở kinh doanh căn cứ vào hóa đơn, chứng từ phát sinh của hoạt động kinh doanh này để kê khai, tính số thuế phải nộp.”

Căn cứ các hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận; Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đáp ứng các điều kiện theo quy định để xác định phương thức kê khai, nộp thuế.

Trường hợp các cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đủ 03 (ba) điều kiện theo hướng dẫn tại công văn số 2361/TCT-KK nêu trên thì thực hiện kê khai, nộp thuế; quyết toán thuế theo kê khai và áp dụng mức thuế theo quy định của các Luật thuế. Cơ sở kinh doanh căn cứ vào hóa đơn; chứng từ phát sinh của hoạt động kinh doanh này để kê khai; tính số thuế phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận; Công ty TNHH Khu nghỉ mát Phan Thiết và Công ty cổ phần Khách sạn Hoàng Cung biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO