Hướng dẫn về việc sử dụng chứng từ thu tiền in tem kiểm định

07/02/2018 687 lượt xem    

Công văn S3451/TCT-CS
V/v sử dụng chứng từ thu tiền in tem

Kính gửi: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an
(Địa chỉ: số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Căn cứ quy định tại Thông tư số 42/2016/TT-BTC ngày 3/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy như sau:

“Tại Khoản 2 Điều 2: Mức thu

2. Các chi phí vật tư, công tác phí cần thiết phát sinh khi kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; chi phí in và dán tem kiểm định do tổ chức, cá nhân yêu cầu kiểm định chi trả theo thực tế phát sinh, phù hợp quy định pháp luật”.

“Tại Khoản 1 Điều 3: Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

1. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cơ quan, đơn vị được phép thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật là cơ quan thu phí kim định phương tiện phòng cháy, chữa cháy quy định tại Thông tư này”.

– Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi phí của doanh nghiệp quy định:

“Điều 6. Các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các Khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi Khoản chi nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”.

– Căn cứ quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Công văn số 1547/C66-P12 ngày 23/5/2016 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an đề nghị hướng dẫn về việc sử dụng chứng từ thu tiền in tem kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Cục Cảnh sát PCCC và CNCH là đơn vị lực lượng vũ trang, được giao quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thu của tổ chức, cá nhân yêu cầu kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy các chi phí in và dán tem kiểm định được coi là hoạt động cung cấp dịch vụ. Do đó, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng chứng từ là hóa đơn, đề nghị Cục Cảnh sát PCCC và CNCH liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp thuế GTGTthuế TNDN theo quy định.

Về việc sử dụng chứng từ khi cung cấp dịch vụ của cơ quan Nhà nước, như cơ quan thuế hiện nay khi bán tem rượu theo quy định tại Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước thì đang sử dụng chứng từ là hóa đơn bán hàng tự in từ chương trình Quản lý ấn chỉ của ngành thuế và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGTthuế TNDN theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu, trong đó tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 1% và tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 1%.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO