Hướng dẫn về việc sử dụng chữ ký khắc sẵn trên hóa đơn

16/01/2019 769 lượt xem    

Công văn số: 2515/TCT-CS

V/v sử dụng chữ ký khắc sẵn trên hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày 14/12/2017 của Công ty TNHH TI2 Shipping Việt Nam về việc sử dụng chữ ký khắc sẵn trên hóa đơn.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 20, Điều 21 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 quy định:

Điều 20. Ký chứng từ kế toán

“1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký.

 • Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực.
 • Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn.
 • Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.

Điều 21. Hóa đơn bán hàng

2. Tổ chức, cá nhân khi mua hàng hóa hoặc được cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu người bán hàng, người cung cấp dịch vụ lập, giao hóa đơn bán hàng cho mình.

3. Hóa đơn bán hàng được thể hiện bằng các hình thức sau đây:

 • Theo mẫu in sẵn;
 • In từ máy;
 • Điện tử;
 • Tem, vé, thẻ in sẵn giá thanh toán.

5. Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ nếu không lập, không giao hóa đơn bán hàng hoặc lập hóa đơn bán hàng không đúng quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Tại Khoản 1 Điều 19 và Điều 20 Luật thuế kế toán số 88/2015/QH13 ban hành 20/11/2015 quy định:

“Điều 19. Ký chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ.

 • Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai.
 • Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn.
 • Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.
 • Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 20. Hóa đơn

1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng  thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.”

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“ 1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH TI2 Shipping Việt Nam đã sử dụng chữ ký dấu khắc sẵn đóng lên tất cả các HĐ đầu ra từ tháng 11/2016 đến 20/3/2017 thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên và quy định về pháp luật HĐ và tình hình thực tế để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

 •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 •  Hotline: 0966.246.800
 •  Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO