Hướng dẫn về việc lập hóa đơn cho nhà thầu phụ

16/01/2019 809 lượt xem    

Công văn số 2232/TCT-CS

V/v: hóa đơn

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam
(P.518 Tòa nhà Vân Nam, 26 đường Láng, Ngã Tư Sở, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4618/VPCP-ĐMDN ngày 17/5/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam về việc lập hóa đơn cho nhà thầu phụ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 7 điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm:

– Các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

Căn cứ quy định trên

– Về nguyên tắc người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua

– Trường hợp nhà thầu phụ ký hợp đồng và chịu trách nhiệm với nhà thầu chính thì nhà thầu phụ thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho nhà thầu chính.

Đề nghị Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam nghiên cứu quy định trên và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO