Hướng dẫn về việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

05/01/2019 514 lượt xem    

Công văn Số: 4063/TCT- KK
V/v hoàn thuế GTGT.

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Hậu Giang;
– Công ty CP Thương mại Đặng Nguyễn.

 

Tổng cục Thuế nhận được:

+ Công văn số 1527/CT-KTT ngày 11/8/2014

+ Công văn số 606/CT-KTT ngày 14/4/2014

Của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty CP Thương mại Đặng Nguyên. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Phần D Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Mục I; Điểm 1.3 Khoản 1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Mục I Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Về nguyên tắc Công ty CP Thương mại Đặng Nguyễn phải thực hiện kê khai theo phương pháp khấu trừ với cơ quan quản lý thuế nơi đặt Chi nhánh thay vì kê khai, nộp thuế GTGT của các Chi nhánh như đã kê khai đối với hoạt động vãng lai ngoại tỉnh theo tỷ lệ 2% trên doanh thu.

Việc Công ty kê khai như trên là không đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nhưng về bản chất không làm thất thu ngân sách nhà nước, chỉ ảnh hưởng đến số thu và quỹ hoàn của các địa phương có liên quan.

Để giảm thiểu thủ tục hành chính cho Doanh nghiệp, trường hợp Công ty CP Thương mại Đặng Nguyễn có trụ sở chính tại tỉnh Hậu Giang phát sinh doanh thu bán hàng vãng lai ngoại tỉnh tại 02 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Sóc Trăng và Cần Thơ.

Công ty kê khai tạm nộp vãng lai 2% thuế GTGT tại các Chi nhánh và dừng khấu trừ đề nghị hoàn thuế GTGT tại tờ khai thuế GTGT tháng 02/2012 với số tiền là 233.066.977 đồng. Hai Chi nhánh công ty không phát sinh thuế GTGT đầu ra, đầu vào thì Công ty không phải kê khai, điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi kê khai và nộp hồ sơ khai thuế không đúng quy định.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Hậu Giang, Cục thuế tỉnh Cần Thơ, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý người nộp thuế trên địa bàn hướng dẫn người nộp thuế kê khai đúng quy định và xem xét cho công ty được kê khai khấu trừ, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT; đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, chứng từ và đã hạch toán sổ sách chứng từ kế toán theo đúng quy định.

2. Từ năm 2013 đến nay, Chi nhánh Công ty tại tỉnh Sóc Trăng ngừng hoạt động và bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế, do đó Công ty bị xử phạt về vi phạm thủ tục hành chính thuế theo quy định tại Mục I Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO