Hướng dẫn về việc cập nhật thông tin doanh nghiệp sau sửa đổi

17/01/2019 548 lượt xem    

Công văn số 1734/TCT-KK

V/v cập nhật thông tin chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Kính gửi: Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
(Đ/c: Phòng 2-9, Lầu 9, Tòa nhà MPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số CTBC/HCM/2018/03/CO-07 ngày 17/4/2018 của Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

về việc cập nhật thông tin doanh nghiệp sau sửa đổi cho các cơ quan Nhà nước liên quan. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định:

– Điều 24 Luật Tổ chức tín dụng quy định về đăng ký kinh doanh; đăng ký hoạt động của tổ chức tín dụng:

“Sau khi được cấp Giấy phép, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đăng ký kinh doanh; văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài; tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng phải đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật”.

– Khoản 1 Điều 12 TT 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của BTC hướng dẫn về đăng ký thuế quy định.

“Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành”.

– Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/2/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế thì toàn bộ thông tin đăng ký doanh nghiệp, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp được cơ quan đăng ký kinh doanh truyền cho cơ quan thuế qua hệ thống trao đổi thông tin.

Căn cứ các quy định nêu trên,

chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là doanh nghiệp, do đó việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp thực hiện tại cơ quan Đăng ký kinh doanh. Cơ quan Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin vào hệ thống và truyền sang cơ quan thuế qua hệ thống trao đổi thông tin.

Trường hợp vướng mắc của Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế đã trao đổi với Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch & Đầu tư về vướng mắc nêu trên, ngày 26/4/2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn hướng dẫn số 102/ĐKKD-NV hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

Theo đó việc cấp đăng ký thay đổi cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sẽ thực hiện thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa thông tin lưu giữ tại Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin đăng ký thuế. Về việc cập nhật thay đổi thông tin trên trang web https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ đề nghị Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh để biết thêm thông tin.

Việc không cập nhật thông tin thay đổi không ảnh hưởng đến việc kê khai thuế điện tử. Theo công văn số 3347/CT-KKT ngày 24/4/2018 của Cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh thì tính đến ngày 24/4/2018, trên hệ thống quản lý thuế, Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh đã nộp đủ hồ sơ khai thuế.

Tổng cục Thuế trả lời Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO