Hướng dẫn về tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế

01/02/2018 612 lượt xem    

Những vấn đề về tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2041/TCT-CS, ngày 13 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế về đồng tiền xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước;

Căn cứ quy định tại điểm 2 khoản 6 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 21-1/VCM ngày 12/01/2016 của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic về tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Việt Nam Create Medic được biết:

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, ngày 22/12/2015, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 8365/CT-TTHT trả lời Công ty là phù hợp quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO